Menü

Adó 1%

Köszönjük minden adományozónak az eddigi felajánlást és hálával fogadjuk a jövőben is azokat! 

Bankszámlaszám: K&H Bank 10403136-49565749-49541008

E film nem jöhetett volna létre nélkülük:

Szereplők: Gundel-Takács Gábor, Sulyok Péter, Kiss Gergő
Operatőr: Kervárits Ádám
Hangmérnök: Szalai Károly
Rendező/vágó: Nyárai Gerzson
Gyakornok: Forgó Dániel, Mórocz Gergő

Köszönjük! 

Adó egy százalék plakát

Hisszük, hogy a világ sokszínű, az emberek sokfélék és, hogy így kerek és egész az élet!

Tudjuk, hogy időnként mindenkinek szüksége van segítségre és, hogy sokféleségünkből adódóan 

kinek így, kinek úgy.

Látássérült tagjaink számára egyesületünk speciális, személyre szabott szolgáltatásokat nyújt az otthoni segítségnyújtástól, a segédeszköz beszerzésen keresztül a sokféle szabadidős programig.

Adója 1%-ának felajánlásával ezt a munkánkat támogathatja - köszönjük, ha megteszi!  

Az 1%-os felajánlásáról a következőképpen rendelkezhet: 

- a 19EGYSZA nevű formanyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program)

2020. május 20-ig tölthető ki.

- amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapu”-val – az ANYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött „19EGYSZA” jelű formanyomtatványt a NAV részére 2020. május 20-ig.

- papír alapú beküldés választása esetén az innen letölthető formanyomtatványt kell kitöltenie, majd lezárt postai borítékban személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2020. május 20-ig.

Adószám: 18711389-1-13

Rendelkező nyilatkozat megtekinthető, majd letölthető itt.

2012

260.880 Ft

 

cél szerinti működés költségei

2013

472.000 Ft

életmódtábor költségei

 

2014

298.948 Ft

tagjaink társas közösségbe való beilleszkedésének elősegítése (közösségi programok szervezési, életmódtábor)

 

2015

393.372 Ft

 

tagok ellátása (szociális, családsegítő szolgáltatások, üzemanyag ktg.)

2016

545.826 Ft

tagok ellátása (szociális, családsegítő szolgáltatások, üzemanyag ktg.)

 

2017

432.469 Ft

   

2018

413.814 Ft

   

2019

585.533 Ft

   

Köszönettel és hálával fogadjuk tárgyi és pénzbeli felajánlásokat egyaránt. A tárgyi adományokat tagjaink részére szoktuk továbbítani.

A pénzbeli támogatásokat minden esetben egyesületünk célszerinti működésére, tagjaink felé nyújtott szolgáltatásokra fordítjuk. Ha tájékozódna, hogyan, még milyen formában támogathatja egyesületünket, kérjük, keresse fel ezt az oldalt, köszönjük. 

2017 októberében nyitottuk meg a látássérült emberek újrakezdését támogató rehabilitációs központunkat, az alábbi felvétel a központ céljait mutatja be, további információt találhatnak: www.szemleletmodrehab.hu


Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek.

vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).

Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája itt érhető el.

Az szja 1% felajánlására jogosult vallási közösségek és a kiemelt előirányzat listája itt érhető el.

Az szja 1+1%-os felajánlásáról - függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

 

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2019. évi nyilatkozatokat 2020-ban is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott 1%-os összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikus úton is tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.

1 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § alapján vallási közösség: a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház.

Forrás: nav.gov.hu